Zabezpieczenia prywatne, majątku, rzeczowe, komunikacyjne a także inne

Pewien inteligentny stwierdził pewnego razu, iż jedyne niepodważalne kwestie na tym padole to śmierć a także podatki. Szczerze uważam, że do takiego rejestru winno się bezsprzecznie zaliczyć również wypadki. Nie żyje oraz nie było na […]