Które to są najpowszechniejsze zarzewia energii?

We współczesnych czasach zaczynamy czuć coraz więcej skutków skażenia naszej ziemi, sprowadzonych między innymi korzystaniem oraz wydobywaniem kopalin, co przyczynia się do produkowania ogromnej liczebności CO2 i spalin. Systematyczna degradacja środowiska wywołana aktywnością czynnika ludzkiego […]